Over ons

Sibelco is een internationaal actief bedrijf op het gebied van materiaaloplossingen. Wij gebruiken natuurlijke grondstoffen om oplossingen voor de samenleving te bieden en te werken volgens het 'cradle-to-cradle'-principe. Elke dag worden onze materialen ingezet als onmisbare onderdelen voor de vooruitgang van de maatschappij – van drinkwaterzuivering tot zonnetechnologie.

Sibelco was founded in 1872, initially supplying silica sand from deposits in Flanders to Belgium’s major glass producers. Our association with the clay industry stretches back even further, with our UK operations producing world-renowned ball clay in the south west of England for over 300 years. Today, Sibelco is still a privately owned & family business, operating 195 production sites in more than 30 countries with a team of over 10,000 people. Our shareholders, united for more than 140 years, provide stability and a long term view on our business.

Natuurlijk heeft de veiligheid van onze medewerkers, bezoekers en aannemers onze prioriteit. We zetten alles op alles om letsels op het werk tot nul terug te dringen en om te zorgen voor het welzijn van onze medewerkers.

We zijn er trots op dat we nauw met onze klanten samenwerken en diepgaande kennis opdoen van hun behoeften en processen. Daarbij maken we gebruik van onze wereldwijde middelen en onze expertise om oplossingen en toegevoegde waarde te bieden voor alle eindgebruikers van onze producten. Ons bedrijf ontwikkelt zich continu om in de behoeften van een groeiende wereldbevolking te voorzien en om tegelijkertijd vandaag én morgen de vooruitgang van het moderne leven te ondersteunen.

Onze visie

Onze visie is dat wij de beste wereldwijde producent van materiaaloplossingen willen zijn: marktgericht, operationeel uitmuntend en met een aantrekkelijke bedrijfscultuur. Onze ambitie gaat verder dan financiële status en omvang. Veiligheid is ons uitgangspunt – dat uitgangspunt strekt zich uit tot in alle disciplines.

We hebben een wereldwijde blik en kijken verder dan geografische en regionale grenzen. We blijven mogelijkheden buiten onze huidige mineralen en markten verkennen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen.

Mensen vormen de kern van het succes van Sibelco. Onze bedrijfscultuur is een integraal onderdeel van onze strategie. We blijven verder bouwen aan een allesomvattende cultuur die de beste mensen aantrekt, enthousiast maakt en vasthoudt.

Operationele uitmuntendheid

Dankzij onze visie op 'Operationele uitmuntendheid' onderscheiden we ons van onze concurrenten. De middellange- tot langetermijnvisie vormt een richtlijn en brandpunt voor onze inspanningen en is de meetlat waarlangs we onze vooruitgang en prestaties leggen. We hebben vijf gebieden van operationele uitmuntendheid in kaart gebracht die relevant zijn voor onze organisatie:

Betrokkenheid op de klant

Ons toepassingsgerichte onderzoek en onze technische centra vormen een fundamentele kracht. Onze onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's zijn geworteld in sterke relaties met klanten en sectoren en worden gevoed door een proces dat coöperatieve uitwisseling aanmoedigt. Door actief naar onze klanten te luisteren en op hen te reageren, plaatsen we ze in het middelpunt van onze bedrijfsactiviteiten.

Innovatie vormt onze leidraad om waarde voor alle belanghebbenden te creëren. We beschikken over de flexibiliteit en het wereldwijde netwerk om ons aan te passen aan veranderende markten – en dus aan veranderende klantbehoeften. We bevinden ons dus in de ideale positie om onze klanten langetermijnoplossingen te bieden.