Over ons

Sibelco is een internationaal actief bedrijf op het gebied van materiaaloplossingen. Wij gebruiken natuurlijke grondstoffen om oplossingen voor de samenleving te bieden en te werken volgens het 'cradle-to-cradle'-principe. Elke dag worden onze materialen ingezet als onmisbare onderdelen voor de vooruitgang van de maatschappij – van drinkwaterzuivering tot zonnetechnologie.

Sibelco werd in 1872 opgericht. Oorspronkelijk leverden we kiezelzand uit afzettingen aan grote glasproducenten in Vlaanderen (België). Onze band met de klei-industrie gaat nog veel verder terug: onze vestigingen in het Verenigd Koninkrijk produceren al meer dan 300 jaar wereldberoemd ball clay in het zuidwesten van Engeland. Vandaag de dag is Sibelco nog steeds een privé- en familiebedrijf, met meer dan 200 productievestigingen in meer dan 40 landen en een team van bijna 10.000 mensen. Onze aandeelhouders, al meer dan 140 jaar verenigd, zorgen voor stabiliteit en een langetermijnvisie op onze onderneming.

Natuurlijk heeft de veiligheid van onze medewerkers, bezoekers en aannemers onze prioriteit. We zetten alles op alles om letsels op het werk tot nul terug te dringen en om te zorgen voor het welzijn van onze medewerkers.

We zijn er trots op dat we nauw met onze klanten samenwerken en diepgaande kennis opdoen van hun behoeften en processen. Daarbij maken we gebruik van onze wereldwijde middelen en onze expertise om oplossingen en toegevoegde waarde te bieden voor alle eindgebruikers van onze producten. Ons bedrijf ontwikkelt zich continu om in de behoeften van een groeiende wereldbevolking te voorzien en om tegelijkertijd vandaag én morgen de vooruitgang van het moderne leven te ondersteunen.

Onze visie

Onze visie is dat wij de beste wereldwijde producent van materiaaloplossingen willen zijn: marktgericht, operationeel uitmuntend en met een aantrekkelijke bedrijfscultuur. Onze ambitie gaat verder dan financiële status en omvang. Veiligheid is ons uitgangspunt – dat uitgangspunt strekt zich uit tot in alle disciplines.

We hebben een wereldwijde blik en kijken verder dan geografische en regionale grenzen. We blijven mogelijkheden buiten onze huidige mineralen en markten verkennen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen.

Mensen vormen de kern van het succes van Sibelco. Onze bedrijfscultuur is een integraal onderdeel van onze strategie. We blijven verder bouwen aan een allesomvattende cultuur die de beste mensen aantrekt, enthousiast maakt en vasthoudt.

Operationele uitmuntendheid

Dankzij onze visie op 'Operationele uitmuntendheid' onderscheiden we ons van onze concurrenten. De middellange- tot langetermijnvisie vormt een richtlijn en brandpunt voor onze inspanningen en is de meetlat waarlangs we onze vooruitgang en prestaties leggen. We hebben vijf gebieden van operationele uitmuntendheid in kaart gebracht die relevant zijn voor onze organisatie:

Betrokkenheid op de klant

Ons toepassingsgerichte onderzoek en onze technische centra vormen een fundamentele kracht. Onze onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's zijn geworteld in sterke relaties met klanten en sectoren en worden gevoed door een proces dat coöperatieve uitwisseling aanmoedigt. Door actief naar onze klanten te luisteren en op hen te reageren, plaatsen we ze in het middelpunt van onze bedrijfsactiviteiten.

Innovatie vormt onze leidraad om waarde voor alle belanghebbenden te creëren. We beschikken over de flexibiliteit en het wereldwijde netwerk om ons aan te passen aan veranderende markten – en dus aan veranderende klantbehoeften. We bevinden ons dus in de ideale positie om onze klanten langetermijnoplossingen te bieden.