Innovatieve technische centra

We hebben wereldwijd een aantal gespecialiseerde technische centra die allemaal zijn gericht op een specifieke toepassing: van glas en keramiek tot coatings en sportondergronden.

Onze klanten worden gedreven door innovatie. Dat geldt dus ook voor ons bedrijf. Een van de fundamentele sterke kanten van Sibelco is ons toepassingsgerichte onderzoek en de technische centra, waardoor we mogelijkheden kunnen verkennen en ons kunnen richten op de behoeften van onze klanten.

We investeren in toegepast onderzoek en in de ontwikkeling van nieuwe producten en processen. Onze onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's zijn geworteld in sterke relaties met klanten en sectoren en worden gevoed door een proces dat coöperatieve uitwisseling aanmoedigt. Door actief naar onze klanten te luisteren en op hen te reageren, plaatsen we ze in het middelpunt van onze bedrijfsactiviteiten.

We zetten marktervaring en technische expertise in voor onze klanten om hun specifieke behoeften in kaart te brengen en oplossingen te ontwikkelen die meerwaarde voor hun bedrijf bieden en hen een concurrentievoordeel bieden.

Locaties van technische centra

Kaart met technische centra van Sibelco

Casestudie - Werken aan innovatieve oplossingen

technische-centraHet Aziatische verkoopteam van Sibelco werkte samen met onze Regional Technical Solution Manager en de medewerkers van het technische centrum om een keramiekklant te helpen bij het oplossen van een coagulatieprobleem met ball clay in hun proces voor nat malen.

De technische medewerkers van Sibelco voerden in het laboratorium en op locatie drie productieproeven uit, die tot een ultramoderne oplossing leidden.

Bekijk onze casestudies voor meer voorbeelden van klantgerichte oplossingen.