Investeerders

We streven ernaar duidelijke en transparante financiële en operationele informatie te verstrekken aan onze investeerders door middel van ons jaarverslag.

 

Jaarverslag 2018
Bericht aan investeerders 2018

Links naar rechts: Sibelco CEO Jean-Luc Deleersnyder en Chairman Bert De Graeve

We hebben in de loop van het jaar goede vooruitgang geboekt in alle aspecten van onze strategie. De fusie van onze Noord-Amerikaanse activiteiten met die van Fairmount Santrol werd bekrachtigd met de lancering van Covia op 1 juni, waardoor een van 's werelds meest toonaangevende leveranciers van hoogwaardige materiaaloplossingen voor de industriële en energiemarkt ontstond.

De oprichting van Covia (voor 65% in eigendom van Sibelco) betekende voor ons een echte mijlpaal en was het hoogtepunt van een maandenlange intensieve samenwerking tussen verschillende landen en functies. Begin 2019 bereikten we bovendien een akkoord voor de verkoop van onze middelen in kalk en kalksteen aan Graymont en Grupo Calidra, een transactie die de focus van Sibelco's portfolio nog verder heeft aangescherpt en ruimte biedt voor flexibiliteit in toekomstige groeimogelijkheden.

Onze geconsolideerde groepsomzet bedroeg € 3,5 miljard in vergelijking met € 3,1 miljard in 2017, een stijging van 14%. Onze EBITDA kwam uit op € 652 miljoen, 21% hoger dan in 2017. Deze stijgingen zijn deels toe te schrijven aan de integratie van de resultaten van de activiteiten van Fairmount Santrol.

Het totale nettoresultaat van de groep werd negatief beïnvloed door € 396 miljoen aan eenmalige opbrengsten. Het grootste gedeelte hiervan was van niet-contante aard en bestond uit waardeverminderingen op goodwill die werden geboekt als onderdeel van de fusie tussen Unimin en Fairmount Santrol. Deze waardeverminderingen werden veroorzaakt door de negatieve ontwikkeling van de energiemarkt in Noord-Amerika.

De terugkerende operationele vrije cashflow bleef onverminderd sterk op € 437 miljoen terwijl het eigen vermogen van de groep (exclusief minderheidsbelangen) werd verhoogd met meer dan € 300 miljoen als gevolg van de fusie en ondanks de marktgerelateerde
waarderingsaanpassingen voor Covia.

Voor meer informatie over onze activiteiten en financiële en operationele resultaten, download u het:

 

Financieel verslag 2018

Activiteitenverslag 2018 – Engels (pdf 2 MB)

Financieel verslag 2018 – Engels (pdf 970 kB)

Bedrijfspresentatie

Meest recente bedrijfspresentatie – Engels (pdf 778 kB)

Jaarverslag 2017