Aluminiumtrihydraat

Het meeste aluminiumtrihydraat wordt gewonnen uit bauxieterts. Aluminiumtrihydraat wordt gebruikt als grondstof voor de productie van andere aluminiumverbindingen, zoals gecalcineerd aluminium, aluminiumsulfaat, polyaluminiumchloride, aluminiumchloride, zeoliet, natriumaluminaat, geactiveerd aluminium, aluminiumnitraat.

Aluminiumtrihydraat wordt ook gebruikt als brandvertragende vulstof voor polymeertoepassingen – op een manier die vergelijkbaar is met magnesiumhydroxide en mengsels van huntiet en hydromagnesiet. Het materiaal kan ook worden toegepast als uiterst ijzerarme bron voor aluminiumoxide (Al2O3) in ovens voor het smelten van glas.

Toepassingen

  • Coatings en polymeren
  • Bouw (werkbladen en andere vaste oppervlakken)
  • Glas
  • Farmaceutische producten en hygiëneproducten
Aluminiumtrihydraat