Bentoniet

Bentoniet bevat een kleimineraal van gehydrateerd aluminiumsilicaat dat verantwoordelijk is voor de afdichtings- en smeringseigenschappen. Natuurlijk bentoniet wordt geclassificeerd door het overheersende balancerende kation. Normaal gesproken is dit natrium of calcium.

Alle toepassingen voor bentoniet zijn gebaseerd op de reactie met water. De hechtingseigenschappen van het natrium van Sibelco treden in een vroeg stadium van waterabsorptie op, waarbij de kunststoflimiet van 50% tot 70% wordt benaderd. Ons natriumbentoniet vertoont bij vermenging in een lage concentratie in water een stabiel verdunningsgedrag. Bentoniet wordt gebruikt voor landbouw, bouwactiviteiten, civiele techniek, boringen en gieterijen.

Bentoniet