Cristobaliet

Cristobaliet is een polymorfe versie van silica die bestand is tegen hoge temperaturen. Omdat de natuurlijke bronnen van cristobaliet onvoldoende zijn voor industrieel gebruik moet het materiaal worden gesynthetiseerd door kwarts onder hoge temperatuur (> 1500 °C) met behulp van een katalysator in een draaiende oven om te zetten.

Cristobaliet