Mangaandioxide

Mangaandioxide is een van de vele verschillende mangaanoxiden en -hydroxiden en vormt een anorganische verbinding met de formule MnO. Deze zwartachtige of bruine vaste stoof komt in de natuur voor als het mineraal pyrolusiet – het belangrijkste erts van mangaan en een component van mangaanknollen. MnO2 wordt vooral gebruikt voor droge batterijen, zoals de alkalinebatterij en koolstof-zinkbatterij.

Mangaandioxide