Silica

Silica (de naam voor een groep mineralen die bestaan uit silicium en zuurstof) bestaat in veel verschillende vormen. Bij Sibelco produceren we de kristallijne vormen van silica (kwarts en cristobaliet) als zand en meel.

Silica is hard en chemisch inert en heeft een hoog smeltpunt, waardoor het een waardevol materiaal is voor tal van toepassingen. Voor industrieel gebruik zijn pure siliciumafzettingen van producten met minimaal 98% SiO2 vereist.

Silica