Maak kennis met onze medewerkers

Brian Coghill
Adviseur Indigenous & Community Relations, Queensland, Australië

„Een belangrijk deel van mijn functie bestaat uit het ontwikkelen van de relatie van Sibelco met andere organisaties: van landinspecties tot het bespreken van synergiën op het gebied van landbeheer tussen belangrijke organisaties, raden en leiders binnen gemeenschappen. Ik kom daarnaast samen met interne medewerkers voor voorlichting en om meer inzicht te creëren in de culturele en spirituele overtuigingen en waarden op het eiland. Op dit moment ontwikkel ik strategieën om grotere betrokkenheid van inheemse families bij het herstellen van het landschap aan te moedigen.

Ik werk nu meer dan vier jaar bij Sibelco en ben er trots op dat ik deel uitmaak van een team dat zorgt dat onze nalatenschap en het landschap, ook al is het veranderd, robuust en sterk genoeg is om toekomstige generaties te ondersteunen.”

Juan Gutierrez
Hoofd Supply Chain, La Laja, Argentinië

„Mijn functie bestaat voor een groot deel uit het zorgen voor efficiënte en kosteneffectieve aflevering van onze producten aan klanten in het meest zuidelijke deel van Zuid-Amerika. Daarbij kan sprake zijn van een afstand van 600 tot 2.000 km tussen de bron en eindbestemming.

De productkwaliteit en innovatieve logistieke oplossingen zijn van groot belang voor onze commerciële succes, maar zonder effectief informatiebeheer zijn ze niets. Door onze kwalitatief hoogwaardige producten te combineren met uitstekende communicatie, geweldige klantenservice en de allerbeste medewerkers, kunnen we onszelf onderscheiden en de leiding nemen in onze markt.”

Ilse Kenis
Vice President Global Businesses, Antwerpen, België

„De wereldwijde leidinggevende van de organisatie moet Sibelco laten groeien en waarde creëren door wereldwijd teamwerk binnen en buiten het aandachtsgebied van onze organisatie. We selecteren gerichte marktsegmenten om wereldwijde strategieën te definiëren die kunnen worden vertaald naar regionale actieplannen. Door ons op markten te richten en een wereldwijde benadering te hanteren, kunnen we kansen sneller in kaart brengen en er op reageren op basis van gedeelde kennis en eerder geteste ervaringen.

Het is een geweldige tijd om bij Sibelco te werken. We richten ons meer op de klant en werken grensoverschrijdend als nooit tevoren. Door een cultuur vol oprechte samenwerking te creëren als meer geïntegreerd wereldwijd team en door een beter evenwicht te vinden tussen investeringen in onze middelen en menselijk kapitaal, verbeteren we onze voorsprong op de concurrentie.”

Nadezhda Kuzmina
Global Energy Procurement Manager, Antwerpen, België

“Sinds ik het Sibelco Graduate Program heb afgerond, heb ik leiding gegeven aan Energy Procurement voor de Europese activiteiten van Sibelco en ben ik onlangs aangesteld als Global Energy Procurement Manager. Deze kansen hebben veel werk en verantwoordelijkheid met zich meegebracht, en dat vind ik geweldig.

Het laatste Procurementproject waaraan ik in het kader van Sibelco's Graduate Program heb gewerkt, heeft mij geïnspireerd om een carrière in Procurement op te pakken. Ik genoot ervan om op het terrein te zijn met leveranciers, langetermijnrelaties op te bouwen en te onderhandelen over betere deals voor Sibelco die niet alleen rechtstreeks van invloed zijn op de financiële resultaten, maar ook op de efficiëntie van onze activiteiten. Mijn managers waren ook een grote bron van inspiratie - ze boden me ondersteuning, mentorschap en vertrouwden me verschillende uitdagingen toe.”

Om meer te weten te komen over Nadezhda's gedachten over het Sibelco Graduate Program en haar loopbaanontwikkeling en prestaties bij Sibelco, zie Van Graduate Program tot Procurement Management: V&A met Nadezhda Kuzmina.

Herdi Soemantri
Hoofdgeoloog, Pathum Thani, Thailand

„Ik ben verantwoordelijk voor het aansturen van ons geologieteam bij het verkennen en ontwikkelen van mineraalbronnen in Azië. Ik sta meestal met beide benen in de klei en werk samen met onze lokale teams om de continue aanvoer van grondstoffen naar onze klanten in Azië te waarborgen.

Duurzaamheid vormt de kern van wat wij doen, zowel in milieutechnisch opzicht als qua bronnen. Door de verschillen in cultuur, politiek en wet- en regelgeving in elk land ontstaan er onvermijdelijk uitdagingen. Sibelco heeft echter een sterke reputatie ontwikkeld als het gaat om het afstemmen van onze operationele activiteiten op lokale kennis en om de samenwerking met lokale gemeenschappen.”

Marc Sourdeaux
Werkplaatsbeheerder, Fontainebleau, Frankrijk

„Onderhoud is van groot belang om operationeel te blijven. Zonder zorgvuldig beheer en regelmatige controles kunnen we onze klanten geen efficiënte productiviteit en levering, en onze medewerkers geen veiligheid garanderen terwijl we die juist zo belangrijk vinden. Veiligheid is absoluut van groot belang in mijn functie. Elke morgen controleer ik of elk teamlid de juiste veiligheidsmiddelen draagt. Ook controleer ik regelmatig alle machines.

Ik werk al 33 jaar bij Sibelco maar ben nog steeds enorm geïnteresseerd in het bedrijf, de mijnbouwsector en de uitdaging van vestigingsonderhoud. Er zijn zoveel zaken die van invloed kunnen zijn op wat we doen: het weer, schommelingen in de vraag naar materialen, nieuwe medewerkers en aannemers die op bezoek komen. Er is geen dag hetzelfde.”