Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling en verantwoord ondernemen zijn onderdeel van de kernwaarden van Sibelco. We beseffen dat onze beslissingen vandaag op lange termijn gevolgen kunnen hebben en moeten onze bedrijfsactiviteiten en middelen proactief beheren om een gunstige en duurzame toekomst te waarborgen voor onze medewerkers, klanten, leden van de gemeenschappen waarin we actief zijn, en belanghebbenden.

Sibelco wordt bestuurd vanuit een langetermijnvisie. We investeren in de toekomst, waarbij de nadruk ligt op het aantrekken en behouden van de beste medewerkers, het creëren van waarde en duurzame ontwikkeling. Onze duurzaamheidsprogramma's faciliteren het evenwichtige streven naar economische prestaties, rentmeesterschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Duurzaam bronnenbeheer

Sibelco zet zich in voor het efficiënte gebruik van de natuurlijke bronnen die we mogen gebruiken. Onze vestigingen zetten zich, in lijn met ons model voor operationele uitmuntendheid en duurzame bedrijfsvoering, in om onze operationele prestaties te optimaliseren met een minimale operationele voetafdruk.

We werken nauw samen met lokale autoriteiten om aan hun milieuregelgeving te voldoen en te zorgen dat er zo min mogelijk sprake is van ontwrichting. Hierdoor kunnen we ons snel en gemakkelijk aan lokale omgevingen en gemeenschappen aanpassen.

We vinden het net zo belangrijk hoe het land wordt gebruikt nadat onze activiteiten zijn gestopt. We doen onderzoek en voeren een zorgvuldige planning uit om te zorgen dat het land herbruikbaar is en productief is voor de lokale gemeenschappen.

Watergebruik

Water is een onmisbaar onderdeel van onze mijnbouw en verwerking van mineralen. We begrijpen dat deze vitale bron eindig is en we doen ons best om ervoor te zorgen dat water op een kosteneffectieve manier voor het bedrijf en op een duurzame manier voor de gemeenschap en het milieu wordt beheerd.

Sibelco streeft ernaar om onze waterbalans te optimaliseren door het water wat we gebruiken te behouden en te recyclen in gesloten systemen. In droogtegebieden biedt het beheer van regenwater een kans om natuurlijke neerslag productief te gebruiken. Veel vestigingen van Sibelco hebben regenwaterinzamelingssystemen om nog meer te kunnen recyclen, zodat de hoeveelheid water die uit het lokale aquifer wordt gehaald tot een minimum wordt beperkt. We zetten ons evenzeer in om de kwaliteit van effluentwater te beheersen en bewaken en beheren de toegestane hoeveelheid afgevoerd water nauwlettend om aan de lokale regelgeving te voldoen.

Energiegebruik

Ons doel om onze energiezuinigheid te verbeteren, past bij onze cultuur van continue verbetering en operationele uitmuntendheid. De vestigingen van Sibelco zetten zich in om het energieverbruik te minimaliseren en gebruiken onder meer duurzame energiebronnen, zoals waterkracht en biogas, om eindige koolwaterstofbronnen te helpen behouden. Verschillende vestigingen gebruiken uitlaatgassen om drogercircuits voor te verwarmen, zodat de energiezuinigheid nog verder wordt verbeterd.

Land

""Het is ons doel om economische doelstellingen in evenwicht te brengen met milieubehoud, zodat land waarin grondstoffen zijn gedolven uiteindelijk een ecologisch gepast landschap vormen. We zetten driedimensionale mijnmodellering in om unieke geologische kenmerken zo in kaart te brengen dat het productiepotentieel van het land wordt gemaximaliseerd en afval wordt geminimaliseerd. Gegevens uit het modelleringsproces worden gecompileerd in een mijnplan dat technische richtlijnen bevat voor het veilig en efficiënt afgraven van ruwe erts.

Elk afgravingsplan wordt continu geëvalueerd en aangepast om te garanderen dat de extractie- en verrijkingsprocessen zijn afgestemd op de eisen van de klant. Het mijnplan biedt onze klanten informatie over de kwaliteitsborging en versterkt onze prestaties als duurzame leverancier.

Duurzame lokale samenwerking

Sibelco streeft ernaar om voor lokale gemeenschappen de “favoriete buurman” te zijn. Een van de manieren om een gerespecteerd en meewerkend lid van de gemeenschap te zijn, is door lokaal actieplannen voor de gemeenschap op te stellen. Actieplannen kunnen net zo divers zijn als onze organisatie en variëren van financiële ondersteuning voor erfgoedprojecten tot de bouw van een regionale school of het voorzien in veilig drinkwater voor gemeenschappen die door droogte zijn getroffen.

We beseffen allemaal dat de economische en maatschappelijke levensvatbaarheid van onze gemeenschappen een belangrijk onderdeel van onze duurzame prestaties vormen en zien lokale investeringen voor de inkoop van goederen en diensten als een investering in onze toekomst. We zijn er trots op dat we een rol in de lokale economie spelen door een duurzame bron van werkgelegenheid, cashflow en inkomsten te bieden waar onze gemeenschappen en de omringende regio's van profiteren.

'Goede buur'-beleid

De duurzaamheidsprogramma's van Sibelco bevatten meetgegevens en middelen die de potentiële impact van onze bedrijfsactiviteiten op gemeenschappen moeten minimaliseren. Elke vestiging van Sibelco ondergaat een uitgebreide milieuaudit en een vergelijkend impactonderzoek om potentiële bronnen van zorgen in kaart te brengen en om proactief correctieve of verzachtende acties te treffen.

We realiseren dit door schonere bronnen van alternatieve energie te gebruiken en door regelsystemen te installeren die emissies reduceren. Ook bewaken we onze operationele activiteiten om lawaai, trillingen en visuele impact op de directe omgeving en omringende gemeenschappen te minimaliseren.

Cultuur van gezondheid en veiligheid

Een veilige en gezonde werkomgeving vormt de hoeksteen voor onze duurzaamheidsinitiatieven. We gebruiken daarvoor programma's die beproefde methoden voor onze medewerkers, aannemers en bezoekers bevorderen en versterken. We moedigen beproefde methoden aan en vieren de prestaties van ons team bij het realiseren van deze kernwaarde van het bedrijf.

Going for Zero

""'Going for Zero' is het wereldwijde programma van Sibelco ter verbetering van de veiligheid. Het programma is bedoeld om al het letsel in ons bedrijf uit te bannen. 'Going for Zero' is een uitgebreide veiligheidsaanpak waarin internationale veiligheidsnormen en gedragstraining door middel van praktijkoefeningen worden gecombineerd, zodat elke werknemer een leider wordt op het gebied van veiligheid. Het programma is bedoeld om het bewustzijn te vergroten van potentiële risico's in een werkomgeving waarin elke medewerker zich verantwoordelijk voelt voor de veiligheid van zijn collega's. Omdat veiligheid bij Sibelco de hoogste prioriteit heeft, doorloopt elke medewerker van Sibelco de 'Going for Zero'-training.