Gebruiksvoorwaarden

Wanneer u deze website gebruikt, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving wijzigen. Wanneer u deze website blijft gebruiken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden zoals ze van tijd tot tijd van toepassing zijn.

Sibelco heeft geprobeerd te garanderen dat de informatie op de website nauwkeurig is ten tijde dat deze werd opgenomen, maar de website en de inhoud ervan worden geheel aangeboden 'zoals ze zijn'. U gebruikt deze website geheel voor eigen risico. Dat geldt ook voor het vertrouwen op de inhoud ervan. Sibelco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade, voortkomend uit of in relatie tot uw gebruik van de website of de inhoud ervan.

Tenzij anderszins wordt aangegeven zijn wij eigenaar van het auteursrecht en van andere rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de inhoud van deze website. Alle handelsmerken die op deze website worden weergegeven, zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Koppelingen van deze website naar andere websites vormen geen goedkeuring ten aanzien van de websitebeheerder of van enige informatie, meningen, goederen of diensten waarnaar op de website wordt verwezen. Sibelco aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van enige informatie op de bewuste website.